Vereniging van Ambtelijk Secretarissen van Medezeggenschapsorganen in Nederland

Inloggen

Annuleren

2 Dec 2019

Dat is voortaan de nieuwe naam voor de Stadsdag die jaarlijks wordt gehouden om te brainstormen over de ontwikkelingen binnen de VASMO en de koers die we moeten varen.

Op 28 november vond de laatste 'Stadsdag' plaats.

Ruim 20 Ambtelijk Secretarissen konden in 3 sessies kwijt hoe zij dachten over de thema's en de (meer)jarendoelen waar VASMO zich mee moet bezighouden en of er bijstellingen nodig zijn.

Over de inhoud komt nog een aparte nieuwsbrief.

Daarna was er een presentatie van Jakob van Gorkum over Slimmer Adviseren.

Uit de discussie en vragen die daaruit naar voren kwamen blijkt het een heel actueel thema waarbij uit de AS' en veel creativiteit naar voren kwam.

Een zeer geslaagde middag! Zien we je volgend jaar ook?

Zoeken
Tweets