Vereniging van Ambtelijk Secretarissen van Medezeggenschapsorganen in Nederland

Inloggen

Annuleren

3 Dec 2019

Op basis van het onderzoek 'Experimenteren in medezeggenschap' heeft AIAS-HSI van de Universiteit van Amsterdam in samenwerking met Basis & Beleid Organisatieadviseurs voor de medezeggenschapspraktijk een interactieve tool ontwikkeld, waarin fasegewijs de benodigde aandachtspunten bij medezeggenschapsvernieuwing zijn aangegeven.

Hierbij laten wij u weten dat deze praktijktool - net als het onderzoeksrapport - beschikbaar is via de website van Instituut Gak: https://www.instituutgak.nl/onderzoek/kennisbank/experimenten-in-medezeggenschap-evaluatie-van-vernieuwingsprojecten-in-medezeggenschap/

U kunt deze tool ook raadplegen op http://www.medezeggenschapstool.nl/

Nogmaals dank voor uw deelname aan ons onderzoek of op andere wijze getoonde interesse in dit project.

Zoeken
Tweets