Vereniging van Ambtelijk Secretarissen van Medezeggenschapsorganen in Nederland

Inloggen

Annuleren

6 Jan 2020

Malderburch, Welzijn, Wonen en Zorg is, ter ondersteuning van de Ondernemingsraad, per direct op zoek naar een:

(Ervaren) ambtelijk secretaris ondernemingsraad
Gemiddeld 10 uur per week

Malderburch is een organisatie in de VVT-sector, bestaande uit twee locaties, de Lage Hof in Overasselt en Malderburch in Malden. Onze circa 250 medewerkers zorgen er dagelijks met veel deskundigheid, enthousiasme en respect voor dat de cliënt binnen een prettige woonomgeving passende zorg ontvangt.

Ondernemingsraad

De OR van Malderburch bestaat momenteel uit zes leden. Zij behartigen met veel plezier, passie en inzet de belangen van de achterban, waarbij ze het organisatiebelang niet uit het oog verliezen. Daarbij streven zij naar een goede samenwerking met de bestuurder. Zij zorgen als OR samen met andere gremia, voor een koers van de organisatie waarin er aandacht is voor goed werkgeverschap. Vaste vergaderdag is de woensdag. De andere uren zijn te plannen in onderling overleg. De ambtelijk secretaris van de ondernemingsraad ontvangt hiërarchisch leiding van de bestuurder en zal functioneel werkzaam zijn voor de ondernemingsraad.

De functie

 • Voorbereiding van vergaderingen door middel van agendering, het verzamelen, registreren en verzenden van ingekomen stukken en verzamelen van informatie over de agendapunten.
 • Zorgen voor een nauwkeurige verslaglegging van OR-vergaderingen.
 • Het inrichten en bijhouden van een archief ten behoeve van de OR.
 • Bewaken van de naleving van de WOR en procedures die betrekking hebben op de medezeggenschap en op de gemaakte afspraken.
 • Adviseren van de OR (gevraagd en ongevraagd) op basis van de WOR, eerder gemaakte afspraken en uitgebrachte adviezen en besluiten.
 • Verzorgen van communicatie naar de medewerkers via de daarvoor beoogde kanalen.
 • Maken van een OR-jaarverslag in samenspraak met de ondernemingsraadleden.
 • Organiseren en coördineren van verkiezingen en scholingen voor ondernemingsraadleden.

De kandidaat

 • Je hebt de beschikking over MBO-4/ hbo-niveau en daarnaast een scholing voor ambtelijk secretaris voltooid.
 • Je hebt ervaring in de rol van ambtelijk secretaris.
 • Je hebt affiniteit met Zorg en Welzijn.
 • Je bent in ieder geval beschikbaar op de woensdag(ochtend).
 • Je kunt goed zelfstandig werken, bent proactief, oplossingsgericht en adviesvaardig.
 • Je vindt het leuk om samen met je collega's van de ondernemingsraad de organisatie te ondersteunen.
 • Je hebt goede schriftelijke en mondelinge uitdrukkingsvaardigheden en kunt omgaan met tegengestelde belangen.
 • Je hebt oog voor bestuurlijke verhoudingen met name in relatie tot medezeggenschap en de positie van de OR en kunt als verbinder optreden tussen de OR en de bestuurder.
 • Je vindt het een uitdaging om mee te werken aan het verder professionaliseren van de OR.
 • Je weet om te gaan met vertrouwelijke informatie.

Wij vragen aan iedere nieuwe medewerker een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG). Het opvragen van een referentie is een standaard onderdeel van onze selectieprocedure.

Wij bieden

 • Een afwisselende, leuke werkomgeving met enthousiaste collega's
 • Een arbeidsovereenkomst voor de duur van 1 jaar.
 • De functie is ingeschaald in FWG 45 volgens de CAO VVT.

Ben je geïnteresseerd in deze functie, dan kun je tot en met 27 januari a.s. schriftelijk reageren. Je brief en cv o.v.v. vacaturenummer 2020 - 01 kun je richten aan Anita de Roos, voorzitter ondernemingsraad, via e-mailadres vacatures@malderburch.nl. Voor informatie kun je contact opnemen met Anita de Roos, voorzitter ondernemingsraad. Zij is bereikbaar via telefoonnummer 06-19685958 of e-mailadres: Anita.deRoos@malderburch.nl.

Eventueel zal Malderburch informatie over kandidaten via sociale media inwinnen. Bij gebleken geschiktheid hebben interne kandidaten voorrang op externe kandidaten.

Sollicitaties zonder CV en motivatie worden niet in behandeling genomen.

Acquisitie naar aanleiding van deze advertentie wordt niet op prijs gesteld.

Zoeken
Tweets