Vereniging van Ambtelijk Secretarissen van Medezeggenschapsorganen in Nederland

Inloggen

Annuleren

22 Jan 2020

In de bijlage een overzicht van de activiteiten voor onze VASMO-leden.
Een aantal activiteiten worden georganiseerd in samenwerking met anderen.
Na overleg met de bureaus/medeorganisatoren volgen de definitieve data.

Datum Activiteit Wie Waar
Jan/feb Seminar juridische actualiteiten De Clercq Leiden
3 april ALV Vasmo met inhoudelijke activiteit Bestuur
23 april Seminar juridische actualiteiten Unger van Els Amsterdam
Eind mei Seminar juridische actualiteiten Sprengers Utrecht
Juni Congres
September Voor elkaar, door elkaar, netwerkbijeenkomst met inhoudelijke uitwisseling Leden
Oktober Seminar juridische actualiteiten De Voort Tilburg
Nov. Nog nader in te vullen
20 nov. Inspiratiedag Bestuur
Dec. Nog nader in te vullen
Zoeken
Tweets