Vereniging van Ambtelijk Secretarissen van Medezeggenschapsorganen in Nederland

Inloggen

Annuleren

29 Jan 2020

Op 28 februari a.s. vindt de jaarlijkse bijeenkomst plaats voor de coördinatoren van onze VASMO intervisiegroepen.

Insteek van het ochtendprogramma is sparren over de ontwikkelingen en trends in de intervisiegroepen, terugblik intervisie seizoen 2019, bepalen aanbod verdiepingstrainingen voor de intervisiegroepen.

In de middag is er een themabijeenkomst met als doel de rol van de coördinatoren als facilitator van de groepen nog verder te professionaliseren. Een actieve middag met interessante onderwerpen.

Zoeken
Tweets