Vereniging van Ambtelijk Secretarissen van Medezeggenschapsorganen in Nederland

Inloggen

Annuleren

4 Feb 2020

Mijn naam is Udo Ras. Ik verzorg sinds 2009 (vanuit mijn eigen trainings- en adviesbureau U.R. Coaching) in samenspraak met de Vasmo en op verzoek van eerdere deelnemers, die deze training van harte aanbevelen aan hun collega's (!), elk jaar een 4-daagse training 'Coachen voor de ambtelijk secretaris'. Deze training wordt door de deelnemers unaniem als bijzonder leerzaam, praktisch en waardevol beoordeeld.

In tegenstelling tot wat veel mensen denken is coachen niet per definitie verbonden aan 'leidinggeven'. Coachen is een manier van communiceren met elkaar, ongeacht rangen en/of standen. Je kunt 'coachen' het beste omschrijven als:

'Ervoor zorgen dat mensen zichzelf gaan sturen en verantwoordelijkheid gaan nemen voor die zaken
waarvoor zij geacht worden verantwoordelijkheid te nemen, door structuur aan te brengen in hun gedachten en omgeving'.

In 2020 organiseer ik deze training voor de laatste keer! Deze vindt plaats op: maandag 30 maart, maandag 20 april, maandag 11 mei en maandag 8 juni 2020.

De kosten voor deze 4-daagse training bedragen € 1475,00. Dit is inclusief koffie, thee, lunch en uitgebreid cursusmateriaal. Over dit bedrag wordt geen BTW berekend in verband met de BTW-vrijstelling voor bedrijfsopleidingen. Locatie: Utrecht, op loopafstand van het station. Je hoeft geen lid van de VASMO te zijn om deze training te kunnen volgen!

Inhoudelijke informatie

In deze training, die speciaal is toegespitst op het werk van de ambtelijk secretaris, reik ik instrumenten aan en train ik vaardigheden waarmee de deelnemers, in hun eigen praktijksituatie, coachend uit de voeten kunnen. Ik sluit daarbij aan op reeds aanwezige kennis en vaardigheden. Ruim 90% van de training wordt besteed aan oefenen en evalueren. Er wordt niet gewerkt met theoretische rollenspellen en/of van te voren bedachte cases, maar met door de deelnemers zelf ingebrachte actuele werkgerelateerde onderwerpen.

Deelnemers mogen aan het eind van deze training onder andere verwachten, dat zij:

  • sturing kunnen geven aan zelfsturing en weten wat het verschil is tussen instrueren, adviseren en coachen;
  • het analytische brein kunnen stimuleren door de vaardigheden vragen stellen en luisteren en doorvragen structureel in verschillende praktijksituaties toe te passen;
  • het middel visie in combinatie met sturende doelen en afspraken kunnen inzetten;
  • resultaatgericht mensen kunnen begeleiden die onvoldoende functioneren;
  • groepsprocessen kunnen analyseren en acties kunnen ondernemen die ervoor zorgen dat een groep beter gaat samenwerken;
  • oorzaken kunnen benoemen voor het ontstaan van conflicten en een aantal instrumenten tot hun beschikking hebben om deze op te lossen;
  • grenzen kunnen stellen met betrekking tot hun 'vraagbaak en adviseursfunctie' door te voorkomen verwachtingen te wekken of te aanvaarden die zij niet waar kunnen maken.

Inschrijven

De training gaat van start bij minimaal 6 en maximaal 12 deelnemers. Inschrijven kan tot 12 maart 2020 door een e-mail te sturen naar onderstaand e-mailadres. Ik neem dan zo snel mogelijk contact met je op.

Met vriendelijke groet,

Udo Ras

Havenstraat 5, 2242 LZ Wassenaar, 070 51 187 33, info@urcoaching.nl, www.urcoaching.nl

Zoeken
Tweets