Vereniging van Ambtelijk Secretarissen van Medezeggenschapsorganen in Nederland

Inloggen

Annuleren

24 Feb 2020

VASMO is een beroepsvereniging waarvan de leden werkzaam zijn in de functie ambtelijk secretaris/adviseur van een medezeggenschapsorgaan. Nog lang niet alle medezeggenschapsorganen laten zich professioneel ondersteunen door een ambtelijk secretaris. VASMO verricht lobbyactiviteiten bij politici, werkgevers, medezeggenschapsorganen, vakorganisaties en opleidingsinstituten om de bekendheid van de functie te vergroten. Ook probeert VASMO een wettelijke basis voor de functie te bewerkstelligen.

De zittingstermijn van de huidige voorzitter verloopt op 18 november 2020. Op basis hiervan zou er dan in november 2020 opnieuw een ALV moeten worden gehouden voor de verkiezing van een voorzitter. De huidige voorzitter heeft echter te kennen gegeven om dit weer parallel te laten lopen met één ALV per jaar. Met andere woorden op 3 april 2020.

De huidige voorzitter heeft te kennen gegeven zich herkiesbaar te stellen voor een nieuwe zittingstermijn van 4 jaar. Dit zal dan zijn laatste zittingsperiode zijn. Het bestuur heeft te kennen gegeven zich hierbij aan te sluiten en stelt de ALV voor om de huidige voorzitter voor een nieuwe zittingstermijn her te benoemen.

Echter er mogen ook tegenkandidaten worden gesteld. Hieronder staat het profiel aangegeven waaraan de voorzitter VASMO moet voldoen.

Voorzitter VASMO (M/V)

Als voorzitter en boegbeeld van de vereniging zit je vanuit een onafhankelijke positie de vergaderingen van het bestuur en de algemene ledenvergadering voor en geef je richting aan het beleid. Je bent de 'bindende factor' van het bestuur en van de leden. Integriteit en zelfreflectie staan hoog in je vaandel. Je bent een netwerker gericht op de relatie. Je kunt onderwerpen, meningen en tegenstellingen bijeen brengen en met elkaar verbinden. Je bent communicatief vaardig en sterk in het overbrengen van een boodschap en in het luisteren naar anderen. Je bent de eerstverantwoordelijke voor het onderhouden van interne en externe contacten.

De ideale kandidaat:

 • Heeft ruime bestuurlijke ervaring.
 • Heeft oog voor en bewaakt de rol van de ambtelijk secretaris/adviseur van medezeggenschapsorganen.
 • Onderschrijft het doel en de doelstelling van de vereniging en draagt deze actief uit.
 • Draagt actief bij aan verdere professionalisering van de vereniging.
 • Stelt het belang van de vereniging altijd voorop.
 • Weet leden te inspireren en stimuleren tot actief participeren in de vereniging.
 • Kent de dynamiek van een ledenorganisatie en kan een vrijwilligersbestuur aansturen, waarvan de bestuursleden eigen portefeuilles hebben.
 • Kan voldoende tijd vrijmaken voor het uitoefenen van de bestuursfunctie. Geschatte tijdsinvestering: vier (met mogelijk pieken van acht) uur per week.

Bezit de volgende kerncompetenties:

 • Daadkrachtig en besluitvaardig;
 • Helikopterview;
 • Verbindend leiderschap;
 • Empatisch vermogen;
 • Inspirerend;
 • Realiteitszin;
 • Communicatief;
 • Humor en relativeringsvermogen.

Als voorzitter van de VASMO:

 • Heb je visie en actuele kennis van het vakgebied en/of specifieke aandachtsgebieden;
 • Bezit je een groot communicatief netwerk in de MZ wereld dan wel bereid op te bouwen;
 • Ben je als boegbeeld van de vereniging een inspirerende persoonlijkheid met tact, kennis van zaken, daadkracht en humor;
 • Heb je een uitstekend gevoel voor politiek, bestuurlijke verhoudingen en omgaan met de pers;
 • Bewaak je de diversiteit binnen de vereniging.

Nadere informatie:

 • Aan een bestuursfunctie is geen vergoeding verbonden;
 • Er is een onkostenregeling voor reis- en verblijfskosten;
 • De functie wordt in principe voor minimaal vier jaar vervuld; waarna er statutair gezien nog tweemaal een herbenoeming kan plaatsvinden;
 • Binnen het bestuur is een taakverdeling. De specifieke portefeuilles, taken of projecten worden gezamenlijk verdeeld;
 • Van de bestuursleden wordt verwacht dat zij alle bestuursvergaderingen bijwonen, evenals een algemene ledenvergadering en aan de voorbereiding meewerken.

Informatie over de procedure en/of profiel is in te winnen bij het VASMO secretariaat (033-2473419 of secretariaat@vasmo.nl).

Kandidaten die geïnteresseerd zijn in de functie 'Voorzitter VASMO' worden verzocht zich te kandideren. Kandidaatstellingen dienen vóór 13 maart 2020 schriftelijk bij het bestuur van de VASMO te worden ingediend. Dat kan per post naar VASMO, Postbus 1058, 3860 BB Nijkerk of per e-mail naar secretariaat@vasmo.nl.

Voordracht door het bestuur:

Het bestuur zal, conform artikel 9, lid 2, de huidige voorzitter voor herverkiezing voordragen.

Voordracht door tien of meer VASMO leden:

Naast deze procedure bestaat er ook een andere mogelijkheid om je kandidaat te stellen voor het voorzitterschap. Je dient dan uiterlijk 13 maart 2020, drie weken voor de ALV, te worden voorgedragen door 10 of meer leden van de VASMO. Je kunt hiertoe jouw kandidaatstelling voorzien van minimaal 10 handtekeningen van VASMO leden bij het VASMO secretariaat indienen via secretariaat@vasmo.nl of per post: VASMO, Postbus 1058, 3860 BB Nijkerk.

Zoeken
Tweets