Vereniging van Ambtelijk Secretarissen van Medezeggenschapsorganen in Nederland

Inloggen

Annuleren

9 Mrt 2020

In de jaren dat ik intervisiecoördinator ben, kijk ik altijd bijzonder uit naar de landelijke bijeenkomst van intervisiecoördinatoren. Het is een goede gelegenheid om ervaringen en tips uit te wisselen.

28 februari was de jaarlijkse bijeenkomst.

Welke onderwerpen worden er zoal besproken tijdens intervisiebijeenkomsten? Hoe ga je als groep - en als coördinator in het bijzonder - om met passieve deelnemers? Welke manieren zijn er om je bijeenkomsten nóg interactiever te maken? Deze en vele andere zaken kwamen aan bod tijdens de jaarlijkse bijeenkomst van intervisiecoördinatoren op 28 februari 2020. Het was een kleine groep die in Nieuwegein aan de slag ging, maar het was er niet minder interessant om.

Het middaggedeelte bestond uit een training die specifiek in ging op de rol van facilitator. Deze rol werd vooral belicht vanuit het proces, waarbij veiligheid en effectiviteit centraal staan. Het uitgangspunt bij het proces en eventuele interventies is dat altijd de inbrenger centraal staat. Na een korte inleiding waarbij ook veel vragen aan bod kwamen werd er geoefend door de deelnemers. In verschillende ronden werden er verschillende rollen geoefend, interventies uitgevoerd en geëvalueerd en ervaringen uitgewisseld.

De training is door de deelnemers na afloop positief geëvalueerd.

Wat ik persoonlijk mee neem uit deze bijeenkomst is een blij en trots gevoel: ik zag mijn indruk dat we bij VASMO werken met serieuze, deskundige en professioneel ingestelde intervisiecoördinatoren weer helemaal bevestigd.

Ben je ook intervisiecoördinator en kon je er dit keer niet bij zijn? We hopen je volgend jaar (weer) te mogen begroeten, jouw deelname en inbreng zijn belangrijk!

Marisca van Ommen

Zoeken
Tweets