Vereniging van Ambtelijk Secretarissen van Medezeggenschapsorganen in Nederland

Inloggen

Annuleren

16 Mrt 2020

Beste leden,

Kortgeleden hebben wij jullie geïnformeerd over de ontwikkelingen met betrekking tot het Coronavirus.
Gezien de ernst van de situatie, de berichtgeving en besluitvorming van het kabinet, heeft het bestuur besloten om de Algemene Ledenvergadering van 3 april 2020 niet door te laten gaan en deze te verschuiven naar 8 mei 2020.

Mocht de situatie begin mei 2020 nog aanleiding geven dan zullen wij jullie wederom informeren.

Het bestuur,

André van Os
Mario van der Straten
Christien van Dijk
Hanna Wahab
Karin van Weereld
Karin Janssen

Zoeken
Tweets