Vereniging van Ambtelijk Secretarissen van Medezeggenschapsorganen in Nederland

Inloggen

Annuleren

22 Sep 2020

We hebben een lange periode van (corona)stilte afgesloten.

De techniek maakte het nog even spannend, maar op 30 juni 2020 konden we het allereerste VASMO-webinar aanbieden, verzorgd door De Voort Advocaten.

Insteek was als ambtelijk secretaris de OR te verleiden verder te kijken dan een concrete advies- of instemmingsaanvraag: hoe kun je de OR helpen vanuit het perspectief van de medezeggenschap strategisch in te zoomen op maatschappelijke trends en daarin positie te kiezen?

Stefan Jansen, advocaat medezeggenschapsrecht bij De Voort, schetste enkele actuele trends - economische crisis, vergrijzing, krapte op de arbeidsmarkt en toenemende werkloosheid, nieuwe vormen van werk en nieuwe werkwijzen, verduurzaming en digitalisering - en bracht die in verband met de WOR.

Een mooie handreiking om met je OR een verdiepingsslag te maken en over de inzichten in gesprek te gaan in de organisatie. Of met de bestuurder. Of die als strategisch gespreksthema in te brengen in het artikel 24-overleg.

Heb je het webinar gemist of wil je de presentatie in je eigen organisatie gebruiken?
De beelden en de sheets staan op de website en zijn te downloaden nadat je bent ingelogd.

Volgens de eerste reacties is het webinar goed gevallen.
De Commissie Opleidingen werkt aan het programma voor de komende tijd.
We denken aan een serie (online) 'Leden voor leden'-bijeenkomsten.
Heb jij een medezeggenschapsproces doorlopen dat voor anderen interessant of leerzaam kan zijn, heb je iets bedacht of ontwikkeld dat beslist wereldkundig gemaakt moet worden of wil je jouw inzichten op het gebied van de medezeggenschap delen?
Schroom niet om het ons te laten weten en stuur een e-mail aan het secretariaat, secretariaat@vasmo.nl

Commissie Opleidingen

Zoeken
Tweets