Vereniging van Ambtelijk Secretarissen van Medezeggenschapsorganen in Nederland

Inloggen

Annuleren

24 Sep 2020

Dag collega's,

Graag wil ik me even voorstellen. Ik ben Deborah Signore-Brouwer en ben adviseur medezeggenschap voor de Departementale Ondernemingsraad van het ministerie van Economische Zaken en Klimaat.

Naast mijn kennis en ervaring met alles wat met Ondernemingsraden en de WOR te maken heeft, ben ik door mijn vorige functie ook goed thuis geraakt in het ambtelijk secretariaat voor cliëntenraden en daardoor de WMCZ.

Ik hoop bij de VASMO mijn steentje te kunnen bijdragen aan het professionaliseren en het verder versterken van het vakmanschap van de ambtelijk secretarissen en adviseurs in het brede werkveld van medezeggenschap.

Zoeken
Tweets