Vereniging van Ambtelijk Secretarissen van Medezeggenschapsorganen in Nederland

Inloggen

Annuleren

14 Jun 2021

Functieomschrijving:

Kom jij het verschil maken? Wij zoeken een adviseur medezeggenschap voor 24 uur per week, die actief handelt en meedenkt voor goed draaiende ondernemingsraden bij de van kerndepartementen Economische Zaken en Klimaat (EZK) en Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV)

Doel van jouw functie

Jij werkt aan een effectief functionerende ondernemingsraad, zodat die zijn werk goed kan doen. Hiërarchisch val je onder het hoofd P&O. Jouw functioneel leidinggevenden zijn de voorzitters van beide ondernemingsraden. Het team medezeggenschapsadviseurs is medio 2020 gestart en nog volop in opbouw, waarbij veel aandacht is voor de secretariaatsfunctie, communicatie en strategisch advies.

Ondernemingsraad kerndepartement (ORK)

De ondernemingsraden van het kerndepartement EZK en van het kerndepartement LNV vergaderen grotendeels samen. Zij denken mee over departementbrede ontwikkelingen en krijgen inzicht in wat er bij beide ministeries gebeurt. Werken voor de ORK betekent dat je bestuurservaring opdoet, een netwerk opbouwt in de organisatie en dat je als eerste op de hoogte bent van nieuwe ontwikkelingen.

De ministeries van EZK en LNV richten zich op een gezonde balans tussen plezier en prestatie. Hiermee dienen we zowel jouw persoonlijke ontwikkeling als de ontwikkeling van onze organisatie en werken we aan de duurzame inzetbaarheid van mensen.

Dit ga je doen

Als adviseur medezeggenschap heb je drie hoofdtaken: adviseren, voorbereiden en ondersteunen.

 1. Adviseren

In je adviesrol werk je nauw samen met de ORK's en het dagelijks bestuur in het bijzonder. Je bent in staat zaken die spelen te vertalen naar medezeggenschapsonderwerpen. Met jouw politieke antenne adviseer je hoe de ORK's daarop effectief invloed uit kan oefenen. Belangrijk daarbij is hoe de ORK's zijn adviezen en reacties strategisch formuleert, hierin ben je een inhoudelijke spin in het web en een zichtbare schakel in het netwerk van de besluitvorming.

Je bouwt aan een stevig netwerk binnen de organisatie om de ORK's inhoudelijk en strategisch te adviseren. In je adviezen ben je in staat complexere zaken eenvoudig te verwoorden. Tot slot is het onderdeel van jouw adviesrol dat je bijdraagt aan de evaluatie en monitoring van de medezeggenschap én dat je mogelijke vernieuwingen aanzwengelt en begeleidt.

 1. Voorbereiden

In je voorbereidende rol ben je vooral de organisatorische spin in het web. Je bent dagelijks aanspreekbaar op alle organisatorische zaken. Dat kan het voorbereiden en organiseren van vergaderingen, het ondersteunen van commissies, het informeren van medewerkers zijn. Tevens zorg je voor inhoudelijke afstemming tussen de verschillende overlegorganen en werkgroepen in de departementen.

Voor operationele taken zoals agendaplanning, zorg voor faciliteiten, hulpmiddelen en uitnodigingen worden jij en jouw twee collega-adviseurs medezeggenschap ondersteund door een management ondersteuner. Deze functionaris werkt onder verantwoordelijkheid en aansturing van de adviseurs medezeggenschap.

 1. Ondersteunen

In jouw ondersteunende taak komt plezier in het schrijven en verwerken van informatie je van pas. Je schrijft namelijk brieven, adviezen en instemmingen. Je maakt agenda's en verslagen van vergaderingen en overleggen. Je ziet toe op de voortgang van de gemaakte afspraken en besluiten. Je speelt een belangrijke rol in de communicatie over de werkzaamheden en actualiteiten vanuit de ORK naar de medewerkers. Je houdt het archief up to date en toegankelijk voor de ORK's. Hier ben je de spin van de informatie. Tot slot is het initiëren, begeleiden en ondersteunen van netwerkvorming van de ondernemingsraad en zijn leden een belangrijke taak.

Functie-eisen:

 • Je hebt hbo- of academisch werk- en -denkniveau.
 • Je hebt een brede interesse en beschikt over goede adviesvaardigheden.
 • Je bent een sociaal onderlegde verbinder en je bent in staat om netwerken op- en uit te bouwen.
 • Je bent een sterke gesprekspartner, die snel en efficiënt kan schakelen.
 • Je bent analytisch en praktisch tegelijk en hebt een goed gevoel voor de politiek-bestuurlijke en maatschappelijke omgeving.
 • Je bent discreet en betrouwbaar. We verwachten dat je terughoudend bent in het communiceren over een groot deel van de informatie waar je mee werkt.
 • Digitale vaardigheden, bijvoorbeeld organiseren van mentimeter sessies etc., is een must
 • Affiniteit met Medezeggenschap is belangrijk.

Competenties:

 • proactief
 • netwerker
 • organisatiesensitiviteit
 • lef en durf
 • samenwerken
 • omgevingsbewust

Omschrijving organisatie:

Directie Bedrijfsvoering
De directie Bedrijfsvoering (DB) ondersteunt de medewerkers van de ministeries van EZK en LNV bij het uitvoeren van hun werkzaamheden. En biedt daarvoor noodzakelijke diensten en voorzieningen op gebieden als personeel en organisatie, informatiemanagement, facilitair en huisvesting, beheer(sing) van formatie en budgetten, managementondersteuning en ondersteuning bij projecten, programma's en (implementatie)processen. DB werkt voor EZK én het ministerie van LNV met de nadruk op de kerndepartementen van deze organisaties. Buiten bedoelde kerndepartementen volgt DB de leidraad 'centraal wat moet, decentraal wat kan'. DB stelt haar klanten centraal en stemt de diensten en voorzieningen daarop af. Het aanbieden en uitvoeren van haar diensten en voorzieningen doet DB zo efficiënt en transparant mogelijk. Duurzaamheid en innovatie spelen daarin blijvend een rol, ook bij de noodzakelijke besparingen.

Voor meer gedetailleerde informatie over de functie en het takenpakket kan je contact opnemen met de heer Vijco Winter, manager P&O/Advies en Beheer, telefoon 070 379 7649

Informatie over de sollicitatieprocedure bij Werving en Selectie.
Telefoon: 070-379 7242
E-mail: solliciteren@minezk.nl

Bijzonderheden: Naast het salaris en vakantiegeld kun je rekenen op een eindejaarsuitkering, de zogeheten dertiende maand. De Rijksoverheid hecht sterk aan persoonlijke groei en loopbaanontwikkeling en biedt daarvoor tal van mogelijkheden. Tot de secundaire arbeidsvoorwaarden behoren onder meer maximaal 60% betaald ouderschapsverlof (onder voorwaarden), studiefaciliteiten, een extra verlofregeling voor ouderen en een vergoeding woon-werkverkeer. Bovendien kun je je arbeidsvoorwaardenpakket deels zelf samenstellen.

Stuur het ingevulde formulier in Word-versie op naar: loopbaanEZK-LNV@minez.nl

Zoeken
Tweets