Vereniging van Ambtelijk Secretarissen van Medezeggenschapsorganen in Nederland

Inloggen

Annuleren

5 Jul 2021

Onze leesgroep telt nu vier actieve leden. Grijp je kans en kom erbij! We lezen en bespreken boeiende boeken over medezeggenschap en organisatiebeleid. Bijvoorbeeld 'Allemachtig' van Katalien Bollen en Tine Bergen, maar ook 'Veertig jaar Ondernemingskamer over adviesrecht' van Loe Sprengers.

Enkele keren per jaar verdiepen we ons in een vooraf gelezen boek. We delen onze leeservaringen en indrukken. En we leggen een relatie met onze beroepspraktijk. Fijn om op deze manier contact te hebben met collega's en van elkaar te leren.

Wil je meedoen? Stuur mij een mail: lr.vdlinde@upcmail.nl
Dan ben jij de komende keer ook bij de Leesgroep Medezeggenschap!

Met hartelijke groet en graag tot ziens!

Leo van der Linde

Zoeken
Tweets