Vereniging van Ambtelijk Secretarissen van Medezeggenschapsorganen in Nederland

Inloggen

Annuleren

8 Nov 2021

De SER heeft de richtbedragen voor OR-cursussen voor 2022 vastgesteld. De bedragen zijn all-in en exclusief BTW. Het richtbedrag voor een maatwerkcursus voor de hele OR is vastgesteld op € 1.100 per dagdeel per OR (was in 2021: €1.065). Het richtbedrag voor een cursus op basis van open inschrijving is € 190 per dagdeel per OR-lid net als in 2021.Hier lees je meer informatie.

Zoeken
Tweets