Vereniging van Ambtelijk Secretarissen van Medezeggenschapsorganen in Nederland

Inloggen

Annuleren

Commissie Opleidingen

VASMO werkt mee aan het tot stand komen van opleidingstrajecten voor ambtelijk secretarissen. Deze opleidingstrajecten worden verzorgd door scholingsinstituten die zijn gespecialiseerd in medezeggenschap. Onze vereniging certificeert opleidingstrajecten die zijn gericht op de professionalisering van de ambtelijk secretarissen. De certificeringsprocedure die in 2017 is vastgesteld door het bestuur treft u aan als bijlage. U kunt rechtstreeks contact met de bureaus opnemen voor informatie over de opleiding die het beste bij u past qua tijd, plaats en huiswerkbesteding.

Leden van de Commissie Opleidingen:

  • Sylvie Elands
  • Wim Mulder
  • Ingrid Bakhuis

> Lees verder welke opleidingen al door VASMO zijn gecertificeerd