Vereniging van Ambtelijk Secretarissen van Medezeggenschapsorganen in Nederland

Inloggen

Annuleren

Partners

BVMP beroepsvereniging voor medezeggenschapsprofessionals
Performa onafhankelijke uitgeverij voor human resources en medezeggenschap
OR-online dé website voor or-leden en bestuurders
OR-ondersteuning ondersteuning op maat voor de medezeggenschap
ATIM bundelt ambities, advies en opleidingen
DASMO training, advies en opleidingen
MEDE training, advies, en coaching
MOS ondersteuningsbureau voor samenwerkingsverbanden
UR coaching advies- en trainingsbureau 
CAOP kennis- en dienstencentrum op het gebied van arbeidszaken in het publieke domein
  www.devoort.nl 

 

 

 


  www.ungernolet.nl
www.sprengersadvocaten.nl

 

 

Gecertificeerde opleidingsinstituten voor de opleiding voor het beroep Ambtelijk Secretaris en Adviseur Medezeggenschap

 
ATIM ondersteunt overleg tussen ondernemingsraden en bestuurders
Cintea training, advies en coaching
DASMO training, advies en opleidingen
MEDE training, advies en coaching
AS-opleidingen training, advies en opleidingen
   

Intervisie ondersteuners

UR Coaching advies- en trainingsbureau
ATIM bundelt ambities, advies en opleidingen
DASMO toepASsen, bijpASsen, inpASsen