Vereniging van Ambtelijk Secretarissen van Medezeggenschapsorganen in Nederland

Inloggen

Annuleren

Wat wil de VASMO?

 • Professionalisering van het beroep van ambtelijk secretaris.
 • Erkenning van het beroep door werkgevers, medezeggenschapsorganen, vakorganisaties en wetgever.
 • Platform bieden aan ambtelijk secretarissen.

VASMO doet namens de leden

 • Bescherming en profilering van de functie van ambtelijk secretaris;
 • Scheppen van duidelijkheid over de rechtspositie van de ambtelijk secretaris;
 • Aanspreekpunt zijn voor vragen rondom het ambtelijk secretariaat van medezeggenschapsorganen;
 • Kwaliteitsbewaking van opleidingen voor ambtelijk secretarissen;
 • Stimuleren van mogelijkheden voor deskundigheidsbevordering van ambtelijk secretarissen.

VASMO biedt haar leden

 • Een jaarlijkse conferentie;
 • Mogelijkheden voor netwerkvorming (informatieve ledenwebsite, jaarlijkse actieve ledenvergadering, conferenties);
 • Informatie en advies over ontwikkelingen in de functie;
 • Informatie over aanstelling ambtelijk secretaris en standaard functiebeschrijvingen;
 • Intervisiemogelijkheden;
 • Bemiddeling bij vacatures;
 • Interactieve community met forum en FAQ en advieslijn.