Vereniging van Ambtelijk Secretarissen van Medezeggenschapsorganen in Nederland

Inloggen

Annuleren

Wat wil de VASMO?

 • Professionalisering van het beroep van ambtelijk secretaris.
 • Erkenning van het beroep door werkgevers, medezeggenschapsorganen, vakorganisaties en wetgever.
 • Platform bieden aan ambtelijk secretarissen.

VASMO doet namens de leden

 • Bescherming en profilering van de functie van ambtelijk secretaris.
 • Scheppen van duidelijkheid over de rechtspositie van de ambtelijk secretaris.
 • Aanspreekpunt zijn voor vragen rondom het ambtelijk secretariaat van medezeggenschapsorganen.
 • Kwaliteitsbewaking van opleidingen voor ambtelijk secretarissen.
 • Stimuleren van mogelijkheden voor deskundigheidsbevordering van ambtelijk secretarissen.

VASMO biedt haar leden

 • Twee conferenties per jaar.
 • Mogelijkheden voor netwerkvorming (informatieve ledenwebsite, jaarlijkse actieve ledenvergadering, conferenties).
 • Informatie en advies over ontwikkelingen in de functie.
 • Informatie over aanstelling ambtelijk secretaris en standaard functiebeschrijvingen.
 • Intervisiemogelijkheden.
 • Bemiddeling bij vacatures.
 • Interactieve community met forum en FAQ en vertrouwenstelefoon.