Vereniging van Ambtelijk Secretarissen van Medezeggenschapsorganen in Nederland

Inloggen

Annuleren

Werkgroepen

Beroepsontwikkeling

Ledenwerving/Ledenbinding

Jeanne van Hoof

Website

Christien van Dijk

Communicatie

Marisca van Ommen

Versterken marktpositie VASMO

PE-punten

Ron van der Wens

Christien van Dijk

Steven Staples-Kampmeijer

Jan Willem Dorr