Vereniging van Ambtelijk Secretarissen van Medezeggenschapsorganen in Nederland

Inloggen

Annuleren

Laatste posts
Meer posts
Activiteiten
18 Nov 2016 12:30 - 16:00 INTERN

Op 18 november a.s. vindt er een extra Algemene Ledenvergadering plaats met aansluitend de Stadsdag. Voorafgaand aan de ALV kunt u gebruik maken van een gezamenlijke lunch.

Algemene... lees meer

Meer activiteiten