Vereniging van Ambtelijk Secretarissen van Medezeggenschapsorganen in Nederland

Inloggen

Annuleren

Laatste posts
Meer posts
Activiteiten
16 Mei 2017 10:00 - 17:00

SAVE THE DATE!

exacte lokatie volgt (globaal: regio Utrecht-Amersfoort)

exacte tijd volgt (globaal: tussen 10.00 en 17.00 uur )

Uiteraard weer een boeiend programma.

... lees meer

Meer activiteiten