Vereniging van Ambtelijk Secretarissen van Medezeggenschapsorganen in Nederland

Inloggen

Annuleren

Laatste posts
Meer posts
Activiteiten
27 Feb 2020 INTERN

Op donderdag 27 februari a.s. zal er een bestuursvergadering van VASMO plaatsvinden.

Heb je als lid van VASMO punten die je wilt inbrengen, dan horen wij dat graag.

3 Apr 2020 12:00 - 16:00

Op vrijdag 3 april a.s. zal de Algemene Ledenvergadering plaatsvinden met aansluitend een inhoudelijke activiteit.

Hou je agenda alvast vrij voor deze datum! Nadere informatie volgt.

14 Apr 2020


Als ondernemingsraad wil je maximaal invloed uitoefenen op het beleid van jouw organisatie. Dat is lang niet altijd even makkelijk. De WOR biedt wel enige houvast, maar voor... lees meer

Meer activiteiten