Samenwerking met

Partners

 
BMVP Beroepsvereniging voor medezeggenschapsprofessionals. www.bvmp.nl
BVMZ Branchevereniging Medezeggenschap www.bvmz.nl
CAOP CAOP verbindt wetenschap, beleid en praktijk om met gedeelde kennis en ervaringen maatschappelijke impact te maken op arbeidsgerelateerde vraagstukken. www.caop.nl
MNO Stichting MultiNationale Ondernemingsradenoverleg. www.stichting-mno.nl
Alliantie Medezeggenschap en Governance Vindplaats voor recente, relevante artikelen, publicaties, onderzoek en bijeenkomsten over het thema medezeggenschap en governance. www.medezeggenschap-en-governance.nl
CBM Commissie Bevordering Medezeggenschap. https://www.ser.nl/nl/ser/raad/commissies/CBM
Met training, nieuwe leervormen, coaching en advies zijn we in staat om mensen te activeren en uiteenlopende belangen te verbinden. www.sbiformaat.nl
NVMZ Verlegt grenzen, maakt verbinding en vernieuwt de relaties tussen zeggenschap, medezeggenschap en medewerkers. www.nvmedezeggenschap.eu
SOMz Een onafhankelijke stichting die tot doel heeft onderzoek naar de ontwikkeling van de medezeggenschap te stimuleren. www.somz.nl
Performa Onafhankelijke uitgeverij voor human resources en medezeggenschap. www.performa-uitgeverij.nl
SER De belangrijkste adviesraad voor regering en parlement over sociaal-economische vraagstukken. www.ser.nl

Advocatenkantoren

De Voort Advocaten | Mediators www.devoort.nl
Unger Nolet Advocaten www.ungernolet.nl
Sprengers Advocaten www.sprengersadvocaten.nl
De Clercq Advocaten Notariaat www.declercq.com


Intervisie ondersteuners

UR Coaching www.urcoaching.nl
ATIM www.atim.eu
DASMO www.stavoor.nl/dasmo
Cintea www.ikwordambtelijksecretaris.nl

 

Opleidingsinstituten

Gecertificeerde opleidingsinstituten voor de opleiding voor het beroep Ambtelijk Secretaris en Adviseur Medezeggenschap

Atim www.atim.eu
Cintea www.ikwordambtelijksecretaris.nl
DASMO www.stavoor.nl/dasmo/
sl Impact sl-impact
MEDE MEDE
AS-opleidingen AS-opleidingen

 

Sluiten