Wat is VASMO?

VASMO is een beroepsvereniging waarvan de leden werkzaam zijn in de functie ambtelijk secretaris van een medezeggenschapsorgaan. Nog lang niet alle medezeggenschapsorganen laten zich professioneel ondersteunen door een ambtelijk secretaris. De VASMO verricht lobby-activiteiten bij politici, werkgevers, medezeggenschapsorganen, vakorganisaties en opleidingsinstituten om de bekendheid van de functie te vergroten. Ook probeert de VASMO de wettelijke basis voor de functie te verbeteren.

Wat doet de VASMO namens de leden?

 • Bescherming en profilering van de functie van ambtelijk secretaris
 • Scheppen van duidelijkheid over de rechtspositie van de ambtelijk secretaris
 • Aanspreekpunt zijn voor vragen rondom het ambtelijk secretariaat van medezeggenschapsorganen
 • Kwaliteitsbewaking van opleidingen voor ambtelijk secretarissen
 • Stimuleren van mogelijkheden voor deskundigheidsbevordering van ambtelijk secretarissen

Wat biedt de VASMO haar leden?

 • Deelname aan een gratis congres
 • Mogelijkheden voor netwerkvorming (informatieve ledenlijst, jaarlijkse ledenvergadering, conferenties)
 • Informatie en advies over ontwikkelingen in de functie
 • Een assessement tool voor persoonlijke ontwikkeling
 • Informatie over aanstelling ambtelijk secretaris en standaard functiebeschrijvingen
 • Intervisiemogelijkheden
 • Bemiddeling bij vacatures
 • Advieslijn en vertrouwenstelefoon
 • Nieuwsbrief
 • Profilering van de functie ambtelijk secretaris van een medezeggenschapsorgaan
Sluiten