Intervisie

Intervisie voor Ambtelijk Secretarissen/Adviseurs ... iets voor jou?

Het intervisiejaar loopt van september tot juni. Wil je je aanmelden voor een groep? Lees hieronder hoe je dat kunt doen. We bekijken dan in overleg met de intervisiegroep van je keuze wanneer je kunt aansluiten.

Wat is intervisie?

 • Intervisie is een manier om jezelf verder te ontwikkelen in je werk en als persoon.
 • Intervisie is een methode om je vak nog beter te leren. Het geeft je meer inzicht in je eigen handelen en gedrag.
 • Intervisie heeft te maken met de menselijke kant van je werk. Door met anderen over concrete voorvallen te praten, krijg je een beter inzicht in je eigen gedrag.
 • Daarnaast vergroot je je netwerk en leer je veel van hoe anderen hun functie vervullen en (vaak dezelfde) problemen oplossen. De sfeer tijdens de bijeenkomsten is open, veilig, vertrouwd en gezellig.

Hoe werkt het?

 • Als je deelneemt aan intervisie, dan kom je regelmatig met beroepsgenoten/ambtelijk secretarissen bij elkaar. Een intervisiegroep bestaat meestal uit minimaal 7/8 en maximaal 12 ambtelijk secretarissen/adviseurs. Elke groep is anders, afhankelijk van de regio en de samenstelling. Samen maak je afspraken over hoe je te werk gaat in de met de VASMO ontwikkelde methode.
 • Per intervisiebijeenkomst stelt iemand een situatie uit de eigen werkpraktijk aan de orde. Een situatie die je wilt beschouwen. Met behulp van de intervisiemethode kijken en denken collega's met je mee door vragen te stellen en indien gewenst, suggesties te geven. Doordat je een helder beeld schetst van de situatie en je daar reacties op krijgt, kom je zelf tot een oplossing.

Wanneer is intervisie interessant?

 • Als je werk je vragen oplevert waarvoor je samen met anderen een oplossing wilt zoeken.
 • Als je jezelf wilt ontwikkelen.
 • Als je geïnteresseerd bent in de werksituaties en vragen van collega ambtelijk secretarissen/adviseurs.
 • Als je contact wilt met collega ambtelijk secretarissen/adviseurs.

Wat zijn de mogelijkheden?

 • De VASMO biedt ambtelijk secretarissen/adviseurs de mogelijkheid om deel te nemen aan intervisie. Een nieuwe intervisiegroep wordt in de startfase begeleid door een opgeleide intervisor. Daarna gaat de groep zelfstandig verder. De locatie wordt door de groep zelf geregeld, meestal op één van de werkplekken.
 • Voor de VASMO is intervisie een speerpunt, omdat het de eigen kracht van ambtelijk secretarissen aanspreekt. Daarom ondersteunt de VASMO intervisiegroepen met een scholingsaanbod.Wil je meer weten over de mogelijkheden, neem dan contact op met het secretariaat van de VASMO via 033-2473419 / secretariaat@vasmo.nl.
 • De VASMO organiseert bijeenkomsten voor intervisoren/contactpersonen en soms voor deelnemers aan intervisie. Als je lid bent/wordt van de VASMO maak je gebruik van alle andere faciliteiten.

Wat kost intervisie?

 • Tijd: Je moet per bijeenkomst rekenen op 1 dagdeel, gemiddeld 6 - 8x per jaar. De groep spreekt onderling frequentie, dagdeel, duur, locatie etc. af.
 • Geld: Deelname is gratis, op voorwaarde dat je lid bent van VASMO. Reiskosten en kosten van consumpties tijdens de bijeenkomsten zijn voor eigen rekening.

Wat levert intervisie je op?

 • De ervaring leert dat intervisie kan leiden tot verdieping van je eigen functie met groei naar de volgende fase, bijvoorbeeld van secretaris naar adviseur.
 • We merken soms dat intervisie je op de been kan houden als je werksituatie erg ingewikkeld of spannend is.
 • Altijd ontstaat er een hecht netwerk, waarbij je regelmatig lastige situaties aan elkaar voorlegt of concrete vragen aan elkaar stelt.
 • Tenslotte kom je elkaar tegen tijdens VASMO-bijeenkomsten, waardoor je je snel thuis voelt.

Waar zijn intervisiegroepen?

In bijna elke regio bestaan intervisiegroepen en kunnen nieuwe groepen worden opgericht. Wil je een beter inzicht in wat je doet en hoe je het doet? Meld je dan aan!


Meedoen met intervisie

Stuur het aanmeldingsformulier ingevuld naar secretariaat@vasmo.nl. Let op: als je geen lid bent van de VASMO dan dien je het aanmeldingsformulier op onze website in te vullen om VASMO-lid te worden.

Wij zorgen ervoor dat jouw formulier wordt doorgestuurd naar de begeleider of contactpersoon van de desbetreffende intervisiegroep, die daarna contact met je opneemt over je deelname. Bij meer aanmeldingen dan plaatsen, is de datum van ontvangst bepalend voor de toelatingsvolgorde.

Het aanmeldingsformulier is eenmalig en hoef je niet per seizoen opnieuw in te vullen.

Heb je nog even geen tijd of wil je er langer over nadenken? Het is vaak mogelijk om tussentijds in te stromen.

Sluiten