Commissie Opleidingen

VASMO werkt mee aan het tot stand komen van opleidingstrajecten voor ambtelijk secretarissen. Deze opleidingstrajecten worden verzorgd door scholingsinstituten die zijn gespecialiseerd in medezeggenschap. Onze vereniging certificeert opleidingstrajecten die zijn gericht op de professionalisering van de ambtelijk secretarissen.


De Commissie Opleiding bestaat uit de volgende leden:

  • Estrella Bout - Hieselaar
  • Carin Donk

Sluiten