Certificering


Opleidingen VASMO

VASMO hecht veel waarde aan de deskundigheid van de functie van de ambtelijk secretaris. Kennis, competenties en vaardigheden zijn onontbeerlijk om deze functie goed uit te kunnen oefenen. Niet alleen de praktijk maar ook opleidingen vormen daarbij een belangrijke rol. VASMO werkt mee aan de kwaliteit van opleidingstrajecten voor ambtelijk secretarissen. Deze opleidingen worden verzorgd door scholingsinstituten die zijn gespecialiseerd in medezeggenschap en met daarbij extra aandacht voor de professionalisering van de ambtelijk secretaris. Met andere woorden deze opleidingen moeten voldoen aan kwaliteitseisen, die zijn vastgelegd in een door VASMO opgestelde certificeringsprocedure. Opleidingen die hieraan voldoen komen in aanmerking voor certificering door VASMO.

Aanmelding certificering

Als een scholingsinstituut een opleiding wil aanmelden voor certificering kan dat via het secretariaat van VASMO (secretariaat@vasmo.nl)

Gecertificeerde bureaus

Onderstaand tref je de scholingsinstituten aan die op dit moment door VASMO gecertificeerd zijn. Je kunt rechtstreeks met hen contact opnemen voor informatie over de opleiding die het beste bij jou past.

  • Mede/sl Impact
  • AS-opleidingen
  • Cintea
  • ATIM
  • DASMO

Assessmenttool

Ook is voor de ambtelijk secretaris die zich verder wil bekwamen door VASMO een assessmenttool ontwikkeld. Deze is speciaal gemaakt voor de leden van de VASMO en daarom alleen beschikbaar op het besloten gedeelte van deze website. De tool kan als hulpmiddel worden gebruikt voor het verder bepalen van een vervolgopleiding in de vorm van leergangen of andere opleidingen.

Sluiten