Welkom op de site van VASMO

VASMO is een beroepsvereniging waarvan de leden werkzaam zijn in de functie ambtelijk secretaris van een medezeggenschapsorgaan. Nog lang niet alle medezeggenschapsorganen laten zich professioneel ondersteunen door een ambtelijk secretaris. De VASMO verricht lobby-activiteiten bij politici, werkgevers, medezeggenschapsorganen, vakorganisaties en opleidingsinstituten om de bekendheid van de functie te vergroten. Ook probeert de VASMO de wettelijke basis voor de functie te verbeteren.

Home

Algemene activiteiten van VASMO zijn

 • Bescherming en profilering van de functie
 • Duidelijkheid geven over de rechtspositie
 • Aanspreekpunt zijn voor vragen
 • Kwaliteitsbewaking van opleidingen
 • Stimuleren deskundigheidsbevordering
 • Bekendheid geven aan de beroepsgroep
 • Bieden van portaal voor vacatures van de beroepsgroep.

Icon - People Icon - Connection Icon - Direction Icon - Target
LID WORDEN NETWERK INTERVISIE ADVIESLIJN

ASSESSMENT


De VASMO assessment-tool
(alleen toegankelijk voor leden) bestaat
uit drie stappen:


Eerst selecteert u de werkzaamheden die tot uw takenpakket horen, daarna beoordeelt u de bijbehorende taken en tenslotte bekijkt u de resultaten.

 

Assessment-tool-stepsZonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van VASMO  is het niet toegestaan om de assessementtool op deze website in wat voor vorm dan ook her te gebruiken.
Het intellectueel eigendom hiervan berust bij VASMO.

Foto Andre van Os.jpg

Voorzitter

André van Os

Karin van Weereld.jpg

Vice Voorzitter

Karin van Weereld

Christien van Dijk.png

Penningmeester

Christien van Dijk

Foto Deborah Signore.png

Secretaris

Deborah Signore-Brouwer

Foto Karin Janssen.jpg

Bestuurslid

Karin Janssen

Nieuws

 1. 12-01-2022 door Secretariaat VASMO

  Commissie opleidingen

  Zoals bekend heeft het bestuur verleden jaar via de nieuwsbrief aan de leden gevraagd of zij zitting wilden nemen in de commissie Opleidingen. Op deze oproep is enthousiast gereageerd. Wij als bestuur zijn uitermate verheugd dat de commissie nu uit vijf leden bestaat. Met genoegen stellen wij de commissieleden aan jullie voor en wensen hen veel succes toe met hun werkzaamheden.  

  Lees meer
 2. 12-01-2022 door Secretariaat VASMO

  Wijzigingen WOR stimuleren deelname aan or

  De Eerste Kamer heeft op 14 december 2021 het wetsvoorstel Verzamelwet SZW 2022 aangenomen. Dit betekent dat vanaf 1 januari 2022 de WOR op enkele belangrijke punten is gewijzigd. 

  Lees meer

Partners & Opleidingen

Samen met onze partners en gecertificeerde opleidingen houden wij de juiste aansluiting met het beroepenveld.

declercq_logo_sm    VHB_logo_DEF     Unger Nolet logo      logo-sprengers   

Activiteiten voor leden

 • Deelname aan Intervisiegroepen over het hele land georganiseerd
 • Advieslijn
 • Toegang tot VASMO congres
 • Mogelijkheden om te netwerken
 • Deelname aan workshops en webinars
 • Informatie en advies over ontwikkelingen in de functie
 • Assessment tool voor verdere persoonlijke ontwikkeling
 • Nieuwsbrieven
Sluiten