Vereniging van Ambtelijk Secretarissen van Medezeggenschapsorganen in Nederland

Inloggen

Annuleren

Hartelijk dank voor uw inschrijving voor de VASMO Algemene Ledenvergadering op 1 juni 2018.

Indien u onverhoopt toch verhinderd bent, verzoeken wij u dit zo spoedig mogelijk bij het secretariaat te melden via secretariaat@vasmo.nl.