Vereniging van Ambtelijk Secretarissen van Medezeggenschapsorganen in Nederland

Inloggen

Annuleren

Hartelijk dank voor uw inschrijving voor de VASMO Algemene Ledenvergadering op 31 maart 2017.

U ontvangt binnenkort via de e-mail nadere informatie over de agenda en de locatie.

Indien u onverhoopt toch verhinderd bent, verzoeken wij u dit zo spoedig mogelijk doch uiterlijk vrijdag 17 maart 2017 bij het secretariaat te melden via secretariaat@vasmo.nl.