De Wet bescherming klokkenluiders is in werking getreden. De belangrijkste punten op een rij:

De Wet bescherming klokkenluiders is in werking getreden. De belangrijkste punten op een rij:

21 april 2023 door Secretariaat VASMO

Op 18 februari 2023 is de Wet bescherming klokkenluiders in werking getreden. Daarmee wordt de Wet Huis voor Klokkenluiders vervangen.

Een van de belangrijkste wijzigingen is dat de werkgever waarover de melding gaat moet bewijzen in gerechtelijk procedures dat de benadeling geen gevolg is geweest van de melding van een misstand of van openbaarmaking daarvan (verschuiving van de bewijslast).

De meeste organisaties kennen een klokkenluidersregeling. Als AS kun je het MZ-orgaan waarvoor je werkt erop wijzen dat er een wijziging heeft plaatsgevonden en navraag doen of de huidige regeling nog voldoet.

Meer weten? Kijk dan op de pagina Wet bescherming klokkenluiders.

Sluiten