Algemene ledenvergadering - 21 april

Algemene ledenvergadering - 21 april

24 april 2023 door Secretariaat VASMO

Op 21 april heeft de VASMO haar algemene ledenvergadering gehouden. Het vond plaats in de Observant in Amersfoort.

Na een gezellige lunch opende André van Os de vergadering. De commissie Opleidingen gaf een toelichting op de activiteiten. Daarna werden de financiële stukken behandeld en akkoord bevonden. Ook de begroting werd goedgekeurd.

Karin van Weereld en Christien van Dijk waren aftredend en herkiesbaar. Ze zijn unaniem herkozen, weer voor een periode voor 3 jaar. Deborah Signore heeft een andere functie aanvaard en daardoor uit het bestuur getreden. Sandra van Baast is bereid gevonden om toe te treden tot het bestuur. Ook zij werd unaniem gekozen. Voorts werd besloten om te kijken of de algemene ledenvergadering volgend jaar op een hybride manier kan worden gehouden.

Na de ALV heeft Jolande Janssen van De Voort advocaten de leden meegenomen in een toelichting over ongewenst gedrag en grensoverschrijdend gedrag en waar je als AS in verwikkeld kunt raken. Er vonden levendige discussies plaats.

Sluiten