De wet Ingroeiquotum en streefcijfers

De wet Ingroeiquotum en streefcijfers

5 juni 2023 door Secretariaat VASMO

Al eens van deze wet gehoord? De wet ‘Ingroeiquotum en streefcijfers’ geldt vanaf 1 januari 2022 en is dus al bijna anderhalf jaar actief.

De wet bestaat uit twee maatregelen. Een ingroeiquotum van ten minste een derde vrouw en ten minste een derde man voor de raden van commissarissen (rvc) van beursgenoteerde bedrijven. En daarnaast een streefcijfer-, rapportage- en transparantieregeling voor grote besloten en naamloze vennootschappen. Zij zijn verplicht om zelf passende en ambitieuze streefcijfers te formuleren voor de man-vrouwverhouding in het bestuur, rvc en de subtop. ‘Passend’ wil zeggen dat het streefcijfer afhangt van de omvang van het bestuur, de rvc en de subtop en van de bestaande genderverhouding in de bedrijfstop. ‘Ambitieus’ betekent dat het streefcijfer is gericht op een evenwichtiger samenstelling dan in de bestaande situatie. Het streefcijfer mag dus niet nul zijn.

Deze streefcijfers zijn hard nodig, want al jaren groeit het aandeel van vrouwen in de besturen en rvc’s te langzaam, zo blijkt uit de Bedrijvenmonitor (2020) en de Female Board Index (2022). Van 2013 tot 2020 gold al een streefcijfer van minimaal 30 procent voor de grote vennootschappen in Nederland. Desondanks blijven de resultaten voor meer diversiteit al jaren achter. Met de nieuwe wet, die een looptijd heeft van 8 jaar, moet daar verandering in komen. De wet vormt een voorlopig slotstuk van een lange discussie of de doorstroom van vrouwen naar de hoogste posities afgedwongen zou moeten worden met een quotumregeling of niet. Voorlopig geldt het quotum alleen voor raden van commissarissen van beursgenoteerde ondernemingen. Het is in de komende jaren aan bedrijven zelf om de versnelling te realiseren in de (sub)top.

Voor ons als ambtelijk secretarissen de moeite waard om dit onder de aandacht bij de medezeggenschap te brengen.

 

Sluiten