NIeuwsbrief mei 2023

NIeuwsbrief mei 2023

5 juni 2023 door Secretariaat VASMO

Elk lid ontvangt via de mail, maandelijks de digitale nieuwsbrief van de VASMO. Bijgaand de berichten van de maand mei.

Algemene Ledenvergadering (ALV)

Tijdens de ALV op 21 april zijn de financiële stukken en de begroting goedgekeurd. De ledenvergadering was dit keer niet online, maar op locatie in Amersfoort. De aanwezigen hebben aangegeven een voorkeur te hebben om de ledenvergadering op locatie te houden. Zo maak je eenvoudig contact met vakcollega’s en kun je makkelijk ervaringen uitwisselen. Wij zijn benieuwd hoe andere leden denken over de locatie. Laat ons weten waar jouw voorkeur naar uit gaat; een ledenvergadering op locatie of digitaal, een combinatie of afwisselend.

Bestuur VASMO

Vanwege de afloop van de zittingstermijn van enkele bestuursleden en omdat er vacatures zijn in het bestuur van de VASMO, is ook het bestuur van de VASMO tijdens de ALV aan de orde gekomen.  In de vergadering zijn Karin van Weereld en Christien van Dijk als bestuurslid herkozen.  Sandra van Baast is gekozen als nieuw bestuurslid. Zij volgt daarmee Deborah Signore-Brouwer op. Aangekondigd is verder het vertrek -in 2024- van André van Os als voorzitter. Wij zijn daarom nu al op zoek naar een nieuwe voorzitter die in het eerste kwartaal van 2024 deze functie wil gaan vervullen. Overigens kan het bestuur nog meer ondersteuning gebruiken en is er in de vergadering een oproep gedaan om het bestuur te komen versterken.

Commissie Opleidingen

De commissie Opleidingen is druk bezig met het organiseren van workshops en trainingen voor de komende periode. Tijdens de ledenvergadering kon worden aangegeven welke scholingsbehoefte er bij de leden bestaat. Ook via de mail zijn de leden opgeroepen om hun scholingsbehoefte aan de scholingscommissie door te geven. Mocht jij dit nog niet hebben gedaan, geef dit dan alsnog aan de commissie door, want wij willen jou zo goed mogelijk ondersteunen bij de uitoefening van jouw werk.

Intervisie

In de afgelopen periode zijn er wisselingen geweest in de coördinatie van de intervisiegroepen. Gelukkig is Mariska van Ommeren opnieuw bereid gevonden om tijdelijk de functie van Hoofdcoördinator Intervisie op zich te nemen.Sluiten