Afscheid voorzitter VASMO

Afscheid voorzitter VASMO

24 april 2024 door Karin van Weereld

Een kort woordje van dank van André, wat je kan openen door onder op het bericht 'lees meer' te klikken. 

Beste leden,

Afgelopen vrijdag ben ik afgetreden als voorzitter van de VASMO. Dit gezien het feit dat mijn tweede zittingstermijn was afgelopen. Ik heb mij niet meer verkiesbaar gesteld. Mede omdat ik ook al geruime tijd met pensioen ben en ik geen binding meer heb met het vak van Ambtelijk Secretaris.. Het was daarom tijd voor een nieuwe voorzitter. Op de ALV heeft men mij het erelidmaatschap van de vereniging aangeboden. Ik heb dit met trots aanvaard. Hierdoor blijf ik verbonden met de VASMO en kan mogelijk nog wat betekenen indien ik daarvoor wordt gevraagd.

Gelet op het voorgaande wil ik jullie en alle bestuursleden waar ik mee heb samengewerkt hartelijk bedanken voor het in mij gestelde vertrouwen in de afgelopen jaren. Ik hoop dan ook jullie samen met het bestuur van VASMO, en daarmee het vak van Ambtelijk Secretaris, blijvend onder de aandacht brengen en ook naar buiten zullen uitdragen. Dit kan alleen met jullie steun. Immers VASMO is een vereniging waar je als Ambtelijk secretaris trots op mag zijn.

Daarnaast wil ik de nieuwe voorzitter, Karin van Weereld, veel succes toewensen in haar nieuwe functie.

Het ga jullie allemaal goed en ongetwijfeld kom ik jullie nog wel een keer tegen.

André van Os

Sluiten