Ons verhaal

Wat doet de VASMO namens de leden?

 • Bescherming en profilering van de functie van ambtelijk secretaris
 • Scheppen van duidelijkheid over de rechtspositie van de ambtelijk secretaris
 • Aanspreekpunt zijn voor vragen rondom het ambtelijk secretariaat van medezeggenschapsorganen
 • Kwaliteitsbewaking van opleidingen voor ambtelijk secretarissen
 • Stimuleren van mogelijkheden voor deskundigheidsbevordering van ambtelijk secretarissen

Wat biedt de VASMO haar leden?

 • Deelname aan een gratis congres
 • Mogelijkheden voor netwerkvorming (informatieve ledenlijst, jaarlijkse ledenvergadering, conferenties)
 • Informatie en advies over ontwikkelingen in de functie
 • Informatie over aanstelling ambtelijk secretaris en standaard functiebeschrijvingen
 • Intervisiemogelijkheden
 • Bemiddeling bij vacatures
 • Advieslijn en vertrouwenstelefoon
 • Nieuwsbrief
 • Profilering van de functie ambtelijk secretaris van een medezeggenschapsorgaan
Sluiten