Over Invloed op verzuim: Wat kunnen OR en de ambtelijk secretaris hiermee?

Invloed op verzuim: Wat kunnen OR en de ambtelijk secretaris hiermee?

Een hoog ziekteverzuim is een gedeelde zorg voor veel werkgevers en hun ondernemingsraden. En al helemaal als er een personeelstekort is. Bij het ontwikkelen van structurele oplossingen voor (langdurig) verzuim, van plannen voor verzuimpreventie en veiligheid op de werkvloer is de input van de OR meer dan waardevol. Daarvoor is het noodzakelijk om kennis te hebben van de regelgeving rond arbeid en ziekte: Wat mogen werkgever en werknemer van elkaar verwachten bij (dreigend) verzuim? Wat betekent langdurig verzuim voor een medewerkers? Welke middelen heeft de OR om invloed uit te oefenen op verzuim(beleid)? En welke rol heeft de ambtelijk secretaris bij het op de agenda zetten en bespreken van het onderwerp verzuim.

In de Workshop gaan we in op de regels rond arbeid en ziekte. Je krijgt antwoord op onder meer de volgende vragen:
•Wanneer is een werknemer ziek?
•Wat zijn de rechten en plichten van een zieke werknemer en de werkgever?
•Welke formele bevoegdheden heeft de OR als het gaat om verzuim?
•Welke vragen stel je als OR aan de bedrijfsarts?
•Waar moet je als OR op letten bij de keuze van een (nieuwe) bedrijfsarts?
•Wat kun jij als ambtelijk secretaris doen om de OR te ondersteunen bij het agenderen van onderwerpen met betrekking tot verzuim.

Dit webinar wordt verzorgt door Annette Terpstra van Sprengers Advocaten. De workshop is interactief en er is ruimte om vragen te stellen.

Aanmelden

Sorry, de aanmeldperiode is voorbij.

Voorwaarden en prijzen

Ticket Prijs
VASMO lid Gratis
geen VASMO lid € 75,00
Sluiten